Rechercheren na de dood

Rechercheren ná de dood

Een brede discussie omtrent DNA heeft door de match in de zaak Nicky Verstappen het grote publiek bereikt. Een goede zaak. Wel of niet verplichte afname, van wie en in welk stadium van het onderzoek ? Vele vragen waarop politici een toekomstgericht antwoord dienen te vinden, om de gemeenschap veiliger te kunnen helpen maken.

Inhaalslag als eerste vereist.

Dit voorjaar bleek ook nog eens dat ruim 20.000 DNA-profielen van veroordeelden ontbreken in de databank van het NFI. In 2016 mankeerden er ‘slechts’ 10.000. De minister beloofde beterschap. (bron NRC) Onder deze gemiste DNA-profielen van de afgelopen tientallen jaren bevinden zich die van vele verdachten en daders, waaronder die van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, die al dan niet van hun vrijheid beroofd zijn geweest, die zich dus zouden hebben onttrokken aan de afgifte van DNA. Het lijkt mij dan ook wenselijk dat die personen alsnog, met terugwerkende kracht, worden opgespoord om verplicht hun DNA af te staan. Pas dan is het onderzoek om dat deelgebied volledig en juist afgerond. Al zou dat maar om enkele honderden personen gaan......volledige 'winst' m.b.t. de juiste doelgroep is hiermede al behaald en een veelheid aan menskracht behoeft dat niet te kosten.

De volgende stap.

Als volgende toekomstgerichte stap kwam ik op de volgende gedachte, Waarom zouden we niet van ieder persoon, overleden op Nederlands grondgebied, kunnen invoeren dat te allen tijde van de overledene DNA wordt afgenomen, in het mortuarium, door de betreffende arts die de dood constateert ? Ik bedoel dan ook alle overledenen, dus ook diegenen die langs natuurlijke weg zijn overleden. Natuurlijk zal dat via wet dienen te worden geregeld en zal dat op veel etisch bezwaar stuiten. (misdadig stempel na overlijden etc.) Maar niet invoering hiervan (na Nederland zou de EU kunnen volgen) zou voor eeuwig een gemiste kans zijn. Waarom ?

Voordelen

via de NFI databank kan worden vastgesteld of de overledene er al dan niet in voorkomt;

 1. ben je er altijd zeker van dat je geen enkel misdrijf uit het verleden 'over het hoofd' hebt gezien;
 2. je op basis van dna-sporen van de overledene uiteindelijk een 100 procent al dan niet oplossingspercentage hebt;
 3. je voorkomt dat een DNA-profiel van een tot dat moment onbekende dader na crematie van de overledene voor eeuwig verdwijnt;
 4. je voorkomt dat een verdachte, moordenaar, terrorist of anderszins, na zijn of haar (natuurlijk) overlijden, voor eeuwig, ongezien en onopgemerkt, in de eeuwigheid verdwijnt;
 5. Je als 'plotseling natuurlijk overledene' je na jouw overlijden je onschuld kan aantonen/bewijzen en je postuum in ere kan worden hersteld.
 6. Je er voor zorgt dat door het bewijzen van jouw onschuld al jouw familie en nabestaanden worden ontlast van het meedragen van een familiair schuldgevoel, ondanks dat zij er zelf niets mee te maken hebben gehad;
 7. de kosten van het politieorgaan en het OM sterk zullen dalen, omdat de totale tijd die een bepaald onderzoek vergt sterk zal afnemen, na een DNA match;
 8. er in de geest van de verdachte ook wat - ten goede - zal gaan veranderen, omdat hij/zij ook zal willen voorkomen dat zijn/haar nabestaanden na het overlijden zullen worden belast;
 9. er in de betrokkenheid van familieleden rond een verdachte ook veel ten goede zal veranderen, m.a.w. zullen zij ook veel eerder actie ondernemen jegens hun criminele familielid;
 10. ieder donorkind alsdan te allen tijde de identiteit van zijn/haar vader zal kunnen achterhalen, waardoor zij nimmer met een vraagteken achterblijven;
 11. voorkomen kan worden dat bijv. zo'n directeur van een spermabank, die mogelijk 62 kinderen zou hebben verwekt, na crematie het leven vaarwel zegt en iedereen verbijsterd achterlaat;
 12. er nimmer meer een vermiste persoon zal zijn, omdat uiteindelijk zijn/haar identiteit zal kunnen worden achterhaald;
 13. de identiteit van iedere vermiste persoon / of crimineel van buitenlandse herkomst, zal kunnen worden herleid, maar ook (overleden) personen die hier illegaal vertoefden;

Overwegingen

 1. iemand die niets te vrezen heeft zal dit voorstel toejuichen;
 2. ouderen, op latere leeftijd steeds milder oordelend, zullen hier mee instemmen;
 3. criminele ouderen zullen dit voorstel ook omarmen, om 'eindelijk schoon schip te kunnen maken', en men wellicht denkt door met dit voorstel in te stemmen 'toch iets voor de samenleving terug te kunnen doen';
 4. iemand die zich aan een misdrijf schuldig heeft gemaakt toch voor dit voorstel zal zijn omdat hij in de wetenschap verkeert toch niet meer te kunnen worden veroordeeld;
 5. door toename van de wereldbevolking steeds meer systeemcontrole gaan plaatsvinden op basis van iris- en dna-controle;
 6. omdat aan het einde van iemands leven slechts zijn/haar DNA wordt bepaald lijkt mij dat het aantal bezwaren hiertegen geringer zal zijn dan wanneer dit in een levensstadium plaatsvindt;
 7. Uiteindelijk een oplossingsgerichte maatschappij, voor de slachtoffers, nabestaanden en gemeenschap, tegen teruglopende kosten.

Wat als ?

Wanneer in de nabije toekomst een meerderheid van de mannelijke bevolking besluit om vrijwillig zijn DNA af te staan en te laten opnemen in 'n databank, dan zal de cruciale vraag 'sta ik wel of niet DNA af' niet meer van belang zijn, omdat uiteindelijk uw voorvader bij zijn overlijden voor u de beslissing al heeft genomen en u onderdeel uitmaakt van het 'verlengde profiel'.


Politieke heliview

Het laatste woord is echter aan de politiek. Waar gaat uiteindelijk hun voorkeur naar uit. Een klimaat scheppen, waardoor meer misdrijven kunnen worden opgelost, of verdergaan op de weg van bezuinigingen ? Een klimaat scheppen waarin er geen vermiste personen meer zijn en de familieleden en vrienden van de vermiste personen trots kunnen zijn op de door het forensisch instituut behaalde resultaten op basis van de input, of verdergaande bezuiniging op alle opsporings- elementen ? Een klimaat scheppen waarin alle slachtoffers van misdrijven, maar ook publieke betrokkenen die begaan zijn met het lot van hun dierbare, trots kunnen zijn op alle verrichte ultieme onderzoeken, of is het beschikbare geld struikelblok en blijven we doorgaan op de huidige weg ? Een klimaat schepen waarbij direct 'matches' kunnen worden behaald, ofdat we van 'ernstig incident naar ernstig incident moeten hoppen'.

Referenda zijn afgeschaft. De politiek is aan zet !

SIDN    AFRINIC    APNIC    ARIN    IANA    ICANN    INTERNIC    LACNIC    RIPE    RIPE -free text    DNS- check    NETCRAFT