Aktivisme

Niet werkende link ? Of heeft u 'n informatieve 'open bron' ? E-mail naar >>

Literatuur en onderzoek
Links extremisme in beeld

Aan extreemlinkse en links-extremistische groepen toebedeelde thema’s:

  • het streven naar een samenleving zonder klassen, grenzen of staten (anarchisme); ƒ
  • verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid, waaronder verzet tegen het terugsturen van vluchtelingen en het opwerpen van barrières om migratie tegen te gaan; ƒ
  • voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van dieren;
  • voorkomen van milieuvervuiling en met milieuvervuiling samenhangende activiteiten; ƒ
  • verzet tegen ‘extreemrechtse’ partijen en groepen om te voorkomen dat deze hun geluid kunnen laten horen (antifascisme en antiracisme).

Bron:: rapport Links extremisme in beeld

Een links-extremistische groepering is een groep of collectiviteit bestaande uit minimaal twee personen, die zichzelf als links identificeert of door anderen als dusdanig wordt beschouwd, waarbij sprake is van gedeelde waarden en/ of doelen en een zekere mate van onderlinge interactie en verbondenheid en ten minste een persoon namens deze groepering of rondom een thema waarop deze groepering zich profileert buiten de wet heeft geopereerd of heeft getracht om buiten de wet te opereren door middel van gerichte acties tegen objecten, bedrijven, groepen of personen, waarbij deze gedragingen gepaard gaan met veiligheidsrisico’s en/of het veiligheidsgevoel kunnen aantasten.

SIDN    AFRINIC    APNIC    ARIN    IANA    ICANN    INTERNIC    LACNIC    RIPE    RIPE -free text    DNS- check    NETCRAFT