Privacyverklaring

Privacyverklaring (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt


De eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de verwijzingen op politiebronnen.nl, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan politiebronnen.nl verstrekt.


De eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


- Uw (eventueel) verstrekte voor- en/of achternaam,     - uw e-mailadres,     - uw IP-adres

Waarom de eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl gegevens nodig heeft


De eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl bewaart uw persoonsgegevens om middels e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen.


Hoe lang de eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl gegevens bewaart


De eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is voor correspondentie.


Delen met anderen


De eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl verstrekt uw persoonsgegevens onder geen beding aan anderen, tenzij voldaan dient te worden volgens enige wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek


Op de server, waarop de website politiebronnen.nl gehosted wordt, One.com, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en clickgedrag op de website. De eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl gebruikt deze informatie om, zo nodig, de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics


De eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl maakt geen gebruik van Google Analytics.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@politiebronnen.nl. De eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen


De eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl neemt alle voorzorgsmaatregelen om te kunnen waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de eigenaar/beheerder van politiebronnen.nl op via info@politiebronnen.nl.

SIDN    AFRINIC    APNIC    ARIN    IANA    ICANN    INTERNIC    LACNIC    RIPE    RIPE -free text    DNS- check    NETCRAFT