P2000     Politie Suriname      IP adres      Video's zoeken      IMEI nummer      Open alle bestanden     Download Youtube

Hoe zou je het begrip 'internet-rechercheren' nu het beste kunnen omschrijven ?


Denk hierbij onder andere aan:

> het zoeken naar en verkrijgen van aanknopingspunten

> het zoeken naar en verkrijgen van informatie binnen de juiste bronnen

> het op de juiste manier zoeken met de beschikbare operatoren

> het zoeken naar digitale sporen en de wijze waarop deze vast te leggen

> het doorzoeken van de vele online beschikbare databases en archieven

> het continue aanscherpen en bijstellen van de juiste inzichten tijdens het zoeken

> het leggen van verbanden tussen personen, zaken en onderwerpen

> het focussen op het beoogde doel, zonder te veel af te dwalen

> het hergebruiken van de gevonden informatie

> het al dan niet redactioneel vastleggen (bron, wijze waarop, datum/tijd, printscreen)